Procedura de admitere

1. Înscrierea în clasa pregatitoare:

Înscrierea elevilor la SEB pentru clasa pregatitoare constă in următoarele etape:

 • transmiterea unui e-mail (care să conţină datele de contact ale părinţilor şi numele, data naşterii elevului);
 • serviciul secretariat al SEB va lua legătura cu dvs in vederea stabilirii unui interviu;
 • interviu cu ambii părinţi şi copilul care urmează a fi înscris;
 • observarea psiho-pedagogică realizată de către profesorii consilieri ai şcolii prin cabinetul de consiliere;

2. Înscrierea în clasele I – XI:

Înscrierea elevilor la SEB în clasele I – XI constă în următoarele etape:

 • transmiterea unui e-mail, care să conţină datele de contact ale părinţilor (nr.detelefon si e-mail) şi numele si prenumele elevului;
 • serviciul secretariat al SEB va lua legătura cu dvs in vederea stabilirii unui interviu;
 • interviu care are loc la sediul SEB cu ambii părinţi şi copilul care urmează a fi înscris;
 • observarea psiho-pedagogică realizată de către profesorii consilieri ai şcolii prin cabinetul de consiliere;
 • testare care are loc în aceeași zi cu interviul la limba engleză, limba si literatura română şi matematică;
 • pentru liceu este necesar ca elevul să susţină proba de verificare a cunostintelor de limba moderna (engleza), pentru admiterea în clasa a IX-a, cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne de circulatie internatională. Examenul se sustine in centre stabilite de catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, conform calendarului de admitere.
 • Pentru clasa I se va sustine un test de limba engleză (in perioada 1 - 10 septembrie) pentru repartizarea în clase după nivel.

În cazul în care elevul este declarat admis, urmează înscrierea acestuia la SEB pe baza unui dosar care cuprinde:

 • formularul de înscriere elaborat de şcoală;
 • acordul cadru de parteneriat pentru educaţie;
 • copia certificatului de naştere al copilului;
 • copie actului de identitate al unuia dintre parinti;
 • cererea de transfer;
 • foaia matricolă de la şcoala frecventată anterior / fişa de evaluare de la grădiniţa frecventată anterior;
 • fişa medicală si fișa medicala tip SEB;
 • alte documente solicitate de SEB, în funcţie de situaţie;

Notă: Înscrierea copiilor la SEB are în vedere şi compatibilitatea valorilor morale ale familiei cu principiile educaţionale ale SEB