UPDATE: In anul scolar 2014-2015, protocolul de lucru privind transportul poate fi descarcat aici

SEB are în dotare 10 masini de transport persoane.

La cerere, SEB asigură  transportul elevilor de la şi către şcoală.
În cazul în care se solicită acest serviciu, trebuie avut în vedere că : 
 • este necesară respectarea procedurii specifice de contact cu părinții ;
 • se percepe o taxă suplimentară în funcție de distanță, astfel:
  • 0-5 km: 150 Euro
  • 5 -10 Km: 175 Euro
  • 10-15 Km: 200 Euro
  • 15-20 Km: 225 Euro
 • condițiile de plată sunt următoarele:
  • plata se face în 2 tranșe anuale, semestrial, la cursul BNR din ziua plății, dar nu mai mic de 4.3 RON/Eur;
  • în vederea bunei organizări a transportului în anul școlar 2010 – 2011, plata pentru primul semestru se va face odată cu achitarea taxei de școlarizare până cel mai târziu 22 aprilie 2010 ;
  • sumele sunt nerambursabile ;
  • întârzierile plăților față de  termenul stabilit se penalizează cu 0,15% pe zi calendaristică, aplicată la suma neachitată;
  • pentru o întârziere mai mare de 2 luni, SEB își rezervă dreptul de a întrerupe coaborarea privind transportul copilului;
 • retragerea elevului de la transport se face pe bază de cerere scrisă, depusă la secretariatul școlii;