Management

Viziunea şcolii: 

 

Împreuna pentru o educaţie de calitate

 

Misiunea şcolii:

Școala Europeană Bucuresti are ca tel să dezvolte tineri sănătosi, echilibrati, deschisi noului, receptivi, toleranti, sociabili si polivalenti, cu o profundă cunoaștere a lumii în care cresc, înzestrati cu deprinderi si abilităti care să le permită adaptarea la o lume în continuă schimbare, cu oportunităti pentru fiecare individ să-si atingă telurile personale propuse, tineri care să devină dornici să învete permanent, să aprecieze si să promoveze valori si practici democratice – adevărati cetăteni internationali ai celui de-al treilea mileniu.

Ţinte strategice 2012 - 2016:

1. Extinderea activităţii şcolii pentru ciclul superior al liceului în vedrea sustinerii bacalaureatului national

2. Introducerea începând cu clasa a XI-a a pregătirii specifice bacalaureatului internaţional – IBO

3. Formarea unui corp profesoral de calitate care să implementeze viziunea si misiunea instituţiei

4. Dezvoltarea proceselor de monitorizare, evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul şcolii

5. Dezvoltarea parteneriatelor cu alte şcoli/organizaţii/instituţii din comunitatea locală, ţară şi străinătate

Rapoarte de evaluare internă:

Raport de evaluare interna 2011-2012

Raport de evaluare interna 2012-2013